Management de calitate


Societatea Transolut S.R.L. dorește să constituie, și pe viitor, în propriul sector de activitate, un factor determinant la pieței românești de logistică și transport de mărfuri. Întreprinderea noastră și-a asumat asigurarea unor condiții de cel mai înalt nivel, privind normele de sănătate, de securitate și de protecția mediului.

Pentru a putea face față provocărilor globale, pentru a îndeplini cerințele unui mediu economic schimbător și a solicitărilor beneficiarilor noștri, societatea noastră a implementat un sistem de management integrat.

Datorită termoizolației de care dispun vehiculele noastre de transport bitum, acesta au posibilitatea de a păstra temperatura încărcăturii în decursul mai multor zile. Cu ajutorul acestora avem posibilitatea să transportăm materiale care, conform prevederilor ADR, se pot transporta la o temperatură maximă de 250°C.

Cu ajutorul sistemului de gestiune DataMagic, multiple procese de lucru pot fi realizate mai eficient și mai transparent, primordial fiind aspectele de supraveghere, de trasabilitate și control.În vederea menținerii pregătirii profesionale a angajaților noștri, organizăm instructaje de specialitate succesive, printre care în temele DEFENZIVE, a manipulării mărfurilor și privind normele ADR.Certificatele noastre 

ISO 9001:2009

ISO 14001:2005

ISO 28001:2008